Wie is QuoVadis?

QuoVadis België BVBA is een onafhankelijke Belgische organisatie met een totaalprogramma van medisch-technische hulpmiddelen voor Alarmering, Bediening en Communicatie.
QVB produceert geen producten, maar gebruikt bestaande hulpmiddelen om adequate oplossingen te kunnen bieden aan haar cliënten. Dit betreft zowel instellingen als particulieren.

De oplossingen die cliënten geboden kunnen worden, verschillen zeer.
Waar de een grotendeels in staat is zelfstandig te functioneren, maar daarbij net een steuntje nodig heeft, is de ander aangewezen op volledige begeleiding en intensieve zorg. Voor beide uitersten, en alle daartussen liggende gevallen, hebben wij oplossingen om de zelfstandigheid te vergroten. Veel gebruikte toepassingen zijn o.a.:

 • Communicatiehulpmiddelen
 • Omgevingsbediening
 • Schakelaars
 • Rolstoelintegratie
 • Computeraanpassingen
 • Bladomslagapparatuur
 • Personenalarmering en Epilepsie alarmering
 • Deuropeners en intercomsystemen

Scope
De scope van QuoVadis is als volgt gedefinieerd:

“Het verkopen, installeren en servicen van medisch-technische hulpmiddelen ter compensatie van lichamelijke, cognitieve spraak- en of ouderdomsbeperking, in multimurale omgevingen.”

Missie
“QuoVadis België (QVB) zorgt voor implementaties van hulpmiddelen voor het compenseren van lichamelijke, cognitieve en spraak handicaps, waarbij de MENS centraal staat.”

 • Het centraal staan van de mens geldt niet alleen voor klanten maar zeker ook voor de medewerkers van QVB. Een ieder zal door QVB met respect worden behandeld.
 • De klanten van QVB zijn in eerste instantie personen met een lichamelijke, cognitieve, spraak- en/of ouderdomshandicap, maar ook de verstrekkers, adviseurs en verzekeraars/ financiers van deze gebruikers groep.
 • QVB gebruikt de techniek als ondersteunend middel om de (gehandicapte) mens in staat te stellen met meer gemak en plezier door het leven te gaan.
 • QVB heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan, zoals kwaliteit- en duurzaamheideisen van de producten, de dienstverlening en het management systeem zelf. QVB streeft naar continue verbetering van al deze kwaliteitsaspecten.